TERMENI ȘI CONDIȚII 

CONSIDERENTE PRELIMINARE

 1. Accesând și utilizând website-ul https://fixcluj.eu, acceptați aceste condiții, fără limitări sau calificări și luați la cunoştinţă că orice acorduri între dumneavoastră şi Organizatorul și Partenerii proiectului Fondul de Inovare şi Experiment Cluj (în continuare FIX Cluj) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.

 2. Organizatorul deţine drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor de identitate vizuală şi a tuturor celorlalte materiale prezentate în acest website. Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesaţi, informații despre proiectul FIX Cluj.

 3. Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Organizator, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate de acest proiect. Prin urmare, se recomandă verificarea constantă a prezentei politici, prin raportare la data ultimelor modificări apărute, pentru a avea în vedere forma actualizată a informațiilor prezente în acest document.
 4. Prezentul Document se completează cu celelalte Politici incluse pe site-ul https://fixcluj.eu, cu Regulamentul pentru apelul de proiect FIX CLUJ (editia II), precum şi cu legislaţia aplicabilă în această materie.

 

DEFINIȚII

 1. Organizatorul prezentului proiect este Asociaţia Cluster de Educație C-EDU, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Aleea Baisoara, nr. 2 A, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 9747/CC/2020, cod de înregistrare fiscală 43307034. În organizarea prezentului proiect, Partenerii Organizatorului sunt: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Fundaţia BOTNAR.
 2. Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul dintre toate persoanele interesate de proiectul FIX Cluj şi Organizator/Parteneri şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română.

 3. Programe/activităţi – reprezintă orice evenimente organizate de către Organizator în contextul şi cu referire la Proiectul FIX Cluj;
 4. Aplicant – reprezintă persoana care a completat şi transmis formularul de înscriere în Proiect.

 5. Participant – reprezintă persoana care a fost admisă în Proiect;

 6. Contract – reprezintă convenţia ce se va încheia între Participanţi şi Organizator;
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 8. Website / Site – reprezintă adresa web https://fixcluj.eu

 

CONDIŢII DE UTILIZARE

 1. Prezentul website este deţinut şi administrat de către Organizatorul Proiectului, în colaborare cu partenerii săi. Orice persoană interesată de Proiectul FIX Cluj poate accesa în mod gratuit interfaţa website-ului: https://fixcluj.eu.
 2. Organizatorul declară că informaţiile care apar pe acest site sunt reale. Astfel, Organizatorul şi Partenerii acestuia nu pot fi responsabili pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului pentru orice eroare materială ori de redactare a informaţiilor ce apar pe interfaţa site-ului.
 3. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate sau nu au fost menţionate într-o categorie distinctă a prezentului document.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

 

DREPTURI DE AUTOR

 1. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul Organizatorului.
 2. Organizatorul deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu este permisă comercializarea, redistribuirea sau reproducerea acestor materiale, nici modificarea structurii acestora. Orice încercare de fraudare a prezentei secțiuni sau orice încercare de a interfera cu scopurile proiectului va fi pedepsită conform legislației naționale în vigoare.

 

CONFIDENŢIALITATE

 1. Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza folosind website-ul https://fixcluj.eu. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile stricte prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 2. Mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, precum şi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite aici

 

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

 1. Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea site-ului https://fixcluj.eu sunt guvernate de legile aflate în vigoare în România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.

 

Ultima actualizare: 10.02.2023